Przejdź to fortunek

#177: 60 + / - (txt)

23-02-2014 14:07

@Piotr3ks | bo różnicę pomiędzy 'dębian' a 'debian' można porównać do różnicy jaka jest pomiędzy 'piciem szczawnicy' a 'szczaniem w piwnicy'